Zřícenina hradu Zuvačov

 
Zřícenina hradu Zuvačov (někdy také hrad Komňa) jsou pozůstatky gotického hradu, který je situován v nadmořské výšce 501 metrů, na konci ostrožny na kopci Hrádek, jihozápadně od obce Komňa, asi 1,2 km od centra obce. Komňa je vesnice v okrese Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji, 12 km východně od centra Uherského Brodu, 5 km jižně od Bojkovic a necelých 8 km od česko-slovenské hranice.

Hrad byl vystavěn v druhé polovině třináctého století. První písemná zmínka pochází z roku 1448. Podle archeologických výzkumů hrad začal pustnout zřejmě někdy v polovině patnáctého století, v době husitských válek. Někdy je jeho zánik spojován s tažením vojsk sirotčího svazu do Uher v roce 1431. Každopádně v roce 1481 byl hrad již pustý.

Z hradu se dochovaly zbytky kruhové věže a výrazné terénní útvary. Areál hradu sestával z jádra hradu, předhradí a předsunuté bašty. Jádro hradu je situováno na mírně svažité ploše a je obdélného půdorysu, které je po celém obvodu příkopem a valem. Na západní straně na val navazuje vyvýšena plocha, kde stávalo předhradí. Na západní straně jádra hradu najdeme suťový kužel se zakonzervovanými pozůstatky okrouhlé gotické věže, která má vnější průměr okolo dvanáct a půl metru.

Ke hradu Zuvačov dojdeme z Komni, když půjdeme po žluté značce až k rozcestí Skalky, kde sejdeme na zelenou značku a po zelené pak dojdeme až k hradu Zuvačov, cesta je dlouhá pět kilometrů. Z Bojkovic od železniční stanice Bojkovice dojdeme na hrad Zuvačov tak, že nejdříve dojdeme po ulici Nádražní až po křižovatku s ulicí pod Světlovem, kde se napojíme na zeleně značenou turistickou stezku, po niž dojdeme až k hradu, cesta měří 8,2 km.

 

Mapa - Zřícenina hradu Zuvačov, okres Uherské Hradiště
Mapa s vyznačením polohy zříceniny hradu Zuvačov. Zdroj:“Mapy.cz“.

Foto: Zřícenina hradu Zuvačov, pozůstatek gotické věže hradu s rostoucím javorem, autor: Jan Kamenicek, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0