Kamenný most v Rabštejně nad Střelou

 
Kamenný most v Rabštejně nad Střelou je jedním z nejstarších kamenných mostů v České republice, odhaduje se, že byl postaven mezi lety 1335 a 1340, při přestavbě původního místního hradu a zároveň stavbě opevněného městečka v podhradí tohoto hradu. To by znamenalo, že tento most je druhým nejstarším dochovaným kamenným mostem v ČR za Kamenným mostem v Písku, a že je starším než pražský Karlův most.

Most nechal postavit Oldřich Pluh z Rabštejna, ktarý zastával funkci nejvyššího zemského podkomořího. Přes most, který spojuje břehy řeky střely ve směru od severu na jih, vedla zemská stezka z Chebu na Loket a dále pak na Rakovník a do Prahy.
Původně gotický most má dva vysoké a široké oblouky, na severním břehu je vyšší, jelikož zde stoupá silnice do svahu. Most má tři pilíře a byl postaven z hrubozrnného pískovce, neopracovaného lomového kamene a z břidlice. Délka mostu je 55 metrů (včetně předmostí na obou březích pak 65 metrů), šířka mostu je 4,6 m. Mezi lety 1738 až 1748 byl most barokizován.

Rabštejn nad Střelou je historické město, nyní součást města Manětín v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji, asi 34 km severně od centra Plzně a 33 km jihozápadně od centra Rakovníka. Nejbližší železniční zastávkou je „Žihle“ na železniční trati č. 160 (Plzeň – Žatec) ležící asi 5 km východně od Rabštejna nad Střelou, do kterého dojdeme ze Žihle po modré značce.
 
 

Foto: Kamenný most v Rabštejně nad Střelou, autor: Hadonos, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 3.0