Kostel sv. Jiří v Bečově nad Teplou

 
Kostel sv. Jiří se nachází v centru městečka Bečov na návrší nad místním náměstím. Kostel byl postaven na místě původního středověkého kostela kostela, který byl poškozen při požáru v roce +760 a poté zbořen. Nynější kostel byl postaven v pozdně barokním slohu mezi léty 1763 až 1767 místním stavitelem Franzem Pöperllem. Věž kostela byla z finančních důvodů přistavěna až roku 1885, avšak podle původních barokních plánů, stavitelem byl Jan Schobert.

Vybavení kostela je převážně rokokové. Hlavní oltář a kazatelna jsou dílem řezbáře Thomase Pistela z Teplé. autorem oltářního obrazu sv. Jiří je Johannes Grimer ze Žlutic. Areál kostela tvoří krom samotného kostela ještě kašna a ohradní zeď, okolo hřbitova býval hřbitov, který připomíná několik náhrobků. V sousedství kostela je barokní budova fary z osmnáctého století. poblíž kostela stojí lípy, jejichž stáří je odhadováno na více než tři sta let. Kolem kostela vede naučná stezka Šibeniční vrch.