Hrad Boršengrýn (Boršegrýn)

 
Boršengrýn, nebo také Boršegrýn byl hrad jehož skromné pozůstatky najeme u západního okraje vsi Úbočí, která je dnes součástí obce Dolní Žandov v okrese Cheb v Karlovarském kraji. Boršengrýn leží 1,3 km severovýchodně od centra Dolního Řandova a 5 km severozápadně od města Lázně Kynžvart. Nejbližší železniční stanicí je Dolní Žandov, ze které ke hradu dojdeme po 2.4 km po žluté a modré značce přes samotný Dolní Žandov.

Gotický hrad Boršengrýn (Borschengrün) byl postaven na místě původní tvrze Amonsgrýn někdy mezi lety 1373 a 1380 Borešem z Rýzmburka. V roce 1452 byl hrad ve vlastnictví Jindřicha II. z Plavna, jenž byl v té době v drobné válce s chebskými mě´š´tany, jeichž vojsko v srpnu roku 1452 hrad oblehlo a postřelovalo děly a nakonec dobylo a rozbořilo.
 
 
Hrad Boršengrýn se skládal ze dvou částí. Větší částí bylo předhradí, které bylo obklopeno valem a příkopem, šíjový příkop jej odděloval od vlastního hradu. Vlastní hradní jádro za šíjovým příkopem mělo přibližně trojúhelníkový půdorys a bylo obehnano hradbou, za ní stál mohutný donjon (velký věžovitý obdélný palác). z něhož se zachovaly zbytky zdí. Někdejším šíjovým příkopem, který odděloval předhradí od hradního jádra vede v současnosti silnice spojující Úbočí s Dolním Žandovem.

 

Mapa hrad Boršengrýn
Mapa s vyznačením polohy zbytků hradu Boršengrýn. Zdroj:“Mapy.cz“.

Foto: Zbytek původniho zdiva v severní části hradu Boršengrýn, autor: Levap75, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 3.0