Zámek Vidnava

 
Zámek ve Vidnavě stojí u jižního okraje historického centra města, poblíž kostela sv. Kateřiny. K zámku přiléhá zámecký park a také zbytky městských hradeb. Původně šlo o středověkou tvrz, která byla sídlem fojta, ve druhé polovině šestnáctého století byla tvrz přestavěna Jáchymem Reideburgem na renesanční zámek. Od roku 1667 zámek vlastnili rytíři Hentschelové z Gilgenheimu, kteří zámek v roce 1906 prodali městu Vidnava. Město zde mělo byty a majetkovou správu, ve třicátých letech pak městské muzeum a archív. Dnes na zámku najdeme Základní uměleckou školu Karla Ditterse.

Vidnavský zámek je jednopatrová stavba s nárožními dvoupatrovými rohovými předstupujícími věžemi (rizality). Zámek má bdélníkový půdorys, věže čtvercový půdorys o hraně sedm metrů. Budova zámku byla postavena z lomového kamene a je hladce omítaná, ve druhém patře věží se zachovaly zbytky sgrafit.

Foto: Zámek Vidnava, autor: Lehotský, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 3.0