Zámek Bučovice

 
Zámek v Bučovicích je renesančním zámkem, který byl postavený v letech 1575 až 1585 pro moravského šlechtice Jana Šemberu z Boskovic a ve třicátých letech sedmnáctého století byl barokně upraven. Zámek má obdélníkový půdorys s věžemi v každém rohu. Vnitří prostorný dvůr je ze tří stran lemovaný arkádami. Na zatrávněném nádvoří je monumentální kašna se sochou Dionýza. K zámku přiléhá geometricky řešená zahrada (park) obehnaná zdí.
 

Bučovický zámek
Nádvoří zaámku v Bučovicích s arkádami a kašnou

 
Zámek je přístupný veřejnosti a je ve správě Národního památkového úřadu. Základním prohlídkovým okruhem je okruh s názvem „Reprezentační sály“, který návštěvníkům nabízí shlédnutí několika zajímavých pokojů a sálů jako je známý Zaječí pokoj, Císařský pokoj, Sál smyslů, Ptačí sál, Venušin sál. Uvidíte také zbrojnici, přípravnu jídel i barokní kapli. Druhým prohlídkovým okruhem je interaktivní výstava „Moravský aristokrat v labyrintu světa“, která je věnována světu moravské renesanční aristokracie.
 
 
Ve druhém patře zámku je Muzeum Bučovice, pobočka Muzea Vyškovska, která ve své expozici představuje vývoj města Bučovice a jeho okolí.

Bučovice leží v okrese vyškov v Jihomoravském kraji, 25 km východně od Brna, 8 km východně od Slavkova u Brna a asi 14 km od Vyškova. Bučovice leží na železniční trati č. 340 Brno-Uherské Hradiště (část Vlárské dráhy). Vlakové nádraží je asi 500 metrů jižně od zámku. Od nádraží k zámku dojdeme po zelené značce.
 

Mapa - Zámek Bučovice
Mapa s vyznačením polohy zámku v Bučovicích. Zdroj:“Mapy.cz“.