Zbytky hradu v Janovicích na Úhlavou

 
Ve městě Janovice nad Úhlavou v okrese Klatovy v Plzeňském kraji najdeme zbytky dřívějšího hradu. Ten stál na jihozápadním okraji města a dochovala se z něj pouze zástavba předhradí, jelikož jádro hradu bylo zbořeno a místo něj byl založen hřbitov, dnes označovaný jako „starý hřbitov“.

Také se dochoval fragment obvodové hradby v severozápadním nároží jádra a částečně dochovaný val vně příkopu na jižní straně. Dochované předhradí chránila vlastní hradba a další příkop, ten byl použit pro stavbu mlýnského náhonu a například u portálu brány můžeme najít stopy po vpadlině pro padací most. Dochovaná zástavba předhradí pochází z renesančních přestaveb provedených v šestnáctém století. Jádro původního hradu bylo čtverhranné o rozměrech asi dvacet pět metrů na čtyřicet metrů, z části chráněný přírodním tokem a ze zbývajících strančtyřicet metrů širokým vodním příkopem. Hrad měl také jednu velkou a jednu menší věž.

První písemná zmínka o hradu Janovice nad Úhlavou pochází sice až z roku 1327, ale hrad zřejmě založil již před rokem 1290 Jan Janovský z Janovic, který hrad pravděpodobně založil. Například v letech 1516 až 1520 držel hrad loupeživý rytíř Petr Suda z Řenče, který však z hradu uprchl před spojenými vojsky měst Klatovy, Plzeň a Stříbro a zbývající posádka se vzdala po zhruba měsíc dlouhém obléhání vzdala. Od roku 1683 kdy byl hrad prodán Vilému Albrechtovi z Kolovrat, byl hrad využíván jen k hospodářským účelům a na počátku devatenáctého století hrad koupilo město janovice nad Úhlavou, což nakonec vedlo k tomu, že na místě hradního jádra byl založen již zmíněný hřbitov.

Zbytky hradu v Janovicích nad Úhlavou najdeme v centru města poblíž náměstí, za kostelem sv. jana Křtitele. kolem kostela a přes náměstí prochází zeleně značená turistická stezka od železniční stanice „Janovice nad Úhlavou“.

 

Mapa - janovice nad Úhlavou - pozůstatky hradu
Mapa s vyznačením poohy pozůstatků hradu v Janovicích nad Úhlavou. Zdroj:“Mapy.cz“.

Foto: Vstupní brána do předhradí hradu v Janovicích na Úhlavou, autor: Petr Kinšt, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0