Čertovy kazatelny

 
Čertovy kazatelny jsou rulový skalní útvar, který najdeme v Račím údolí u Javorníku v okrese Jeseník. Čertovy kazatelny jsou součástí Přírodní rezervace Račí údolí, která byla vyhlášena v roce 1998 v dolní části údolí dlouhém sedm kilometrů a která má zejména chránit zdejší bukový porost pralesního charakteru.

Horní Čertova kazatelna je třináct metrů vysoký skalní útvar s kolmou jižní stěnou, který svým tvarem připomíná kostelní kazatelnu. Nachází se zde vyhlídková plošina, která je zhruba v nadmořské výšce 435 metrů a ze které je výborný výhled do spodní části Račího údolí. Nad touto plošinou se ve svahu nachází dřevěný altán. Pod hlavní skálou najdeme několik menších skalek, z části také zajištěných železným zábradlím, ze kterých však díky stromům není tak dobrý výhled.

Na Čertovy kazatelny dojdeme od Tančírny v Račím údolí, kde je i informační centrum a dvě stě metrů od ní i parkoviště, po zelené značce (zároveň je to část Naučné stezky Rychlebskými horami) a je to cesta dlouhá něco přes čtyři sta metrů. Z centra Javorníku dojdeme na Čertovy kazatelny, když půjdeme po červené značce až na rozcestí Čertovy kazatelny a poté po zelené značce až k samotné horní vyhlídce, celkem cesta měří 3,3 km a také ji kopíruje naučná stezka Rychlebskými horami.

Dalšími vyhledávanými místy Račího údolí krom Čertových kazatelen jsou již zmíněná Tančírna (Georgshalle) v Račím údolí a také zřícenina hradu Pustý zámek a zřícenina hradu Rychleby (Reichenštejn).

 

Mapa - Čerovy kazatelny, Račí údolí, Javorník, okres Jeseník
Mapa s vyznačením polohy skalního útvaru Čertovy kazatelny. Zdroj:“Mapy.cz“.

Foto: Čertovy kazatelny, autor: Stok, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0