Kaple Nejsvětější Trojice v Markvartovicích

 
Kaple Nejsvětější Trojice v Markvartovicích v okrese Opava v Moravskoslezském kraji je
raně barokní kaple pocházející z poloviny sedmnáctého století. Pravděpodobně byla postavena v roce 1652, jelikož tento letopočet byl objeven na jednom z kamenných kvádrů při opravě kaple. Kapli nechala postavit zřejmě Alžběta Polyxena, hraběnka z Vrbna. Kaple něla původně dřevěnou věž, která sloužila jako zvonice. Při přestavbě v roce 1886 byla ke kapli přistavěna zděná hranolová věž.

V roce 1945, při válečných operacích na konci druhé světové války, byla kaple z velké časti zničena a také vyhořela, jako zázrakem přežil na jedné ze zdí obraz Matky Boží. Shořel však původní dřevěný oltář. Kaple byla opravena a znovu vysvěcena v roce 1947. Větší renovace pak proběhla v roce 1981. V roce 1958 byla kaple Nejsvětější Trojice v Markvartovicích vyhlášena kulturní památkou.

 
 

Kaple Nejsvětější Trojice najdeme na severním konci Markvartovic v části Hříbovec, na konci ulice Ke kapli, za areálem bývalého státního statku. Od autobusové zastávky „Markvartovice, Hříbovec“, je to ke kapli asi pět set metrů. V sousedství kaple byl zřízen malý hřbitov.
 

Mapa s vyznačením polohy kaple Nejsvětější Trojice v Markvartovicích. Zdroj:“Mapy.cz“.

Foto: Kaple Nejsvětější Trojice v Markvartovicích, autor: Palickap, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0