Lom Pohádka (Trhůvka) v Dobroslavicích

Lom Pohádka Trhůvka Dobroslavice
 
Lom Pohádka (dříve se asi více používalo jméno Trhůvka) je starý opustěný lom na kámen, který leží v těsné blízkosti železniční tratě z Ostravy-Svinova do Opavy a to mezi zastávkami Děhylov a Jilešovice, ve směru do Opavy ho můžeme vidět na levé straně.

V lomu je nyní postavena chatová osada. Lom zřejmě sloužil jako zdroj kamene při stavbě železniční trati ze Svinova do Opavy, to by znamenalo, že vznikl, nebo už byl v provozu na začátku druhé poloviny devatenáctého století, stavba železniční trati totiž probíhala v letech 1853 až 1855.

Na lom se taky můžeme s trochou opatrnosti podívat shora. Jeho horní hrana leží poblíž lesní cesty, která vede z děhylova do Dobroslavic a je na ní zelená turistická značka (viz mapka pod článkem) Na stěně lomu vzniká při deštivém počasí až desetimetrový vodopád, která se v zimě může měnit na „ledopád“
GPS:49.8846472N, 18.1638122E
 
Mapa Lom Pohádka Dobroslavice
Vyznačení lomu Pohádka na turistické mapě. Zdroj Mapy.cz

Napsat komentář