Zřícenina hradu Budětice (Džbán)

 
Zřícenina hradu Budětice, nebo také hradu Džbán (jako hrad Budětice je uváděn v seznamu kulturních památek NPÚ, na mapách často jako hrad Džbán, zřejmě podle jména kopce, na kterém stojí) je zřícenina gotického hradu z druhé poloviny třináctého století.

Hrad byl založen pány z Budětic jako rodové sídlo. Šlo o jeden z nejstarších šlechtických hardů v tomto regionu. Bohuslav z Budětic však již po roce 1291 (někdy se uvádí, že ve čtrnáctém století) hrad opustil a přestěhoval se na hrad Rabí Od té doby hrad Budětice pustl a dnes jdou na místě hradu vidět jen základy věže, zbytky paláce a obranné valy.

Areál hradu měl oválný podlouhlý tvar, který zabíral vrchol kopce a byl ze tří stran opevněn příkopem. V čele nad příkopem byla okrouhlá věž, z níž se zachovaly zbytky spodní části, za věží pak byl obdélný palác o délce čtrnáct metrů, z něhož se dochovaly jen malé zbytky. Část budov a opevnění hradu byla zřejmě dřevěná.

Zřícenina hradu Budětice leží u obce Budětice, což je obec v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Zřícenina hradu Budětice leží 3 km severozápadně od centra města Rabí, 8,5 km od centra Sušice a 24 km jihovýchodně od centra Klatov. Zřícenina tohoto hradu leží na kopci Džbán, na jeho jižním konci, v nadmořské výšce 618 metrů, 1,2 km severně od centra Budětic. Z Budětic na hrad dojdeme po modré značce po 2,4 km.
 

Mapa - Zřícenina hradu Džbán (Budětice), okres Klatovy
Mapa s vyznačením polohy zříceniny hradu Džbán (Budětice) Zdroj:“Mapy.cz“.

Foto: Zřícenina hradu Džbán (Budětice), autor: Chmee2, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0