Židovský hřbitov v Rabí

 
Židovský hřbitov v Rabí (okres Klatovy, Plzeňský kraj) se nachází jihovýchodně od centra města, pod hradem Rabí. Židovský hřbitov v Rabí byl založen před rokem 1724, někdy se uvádí že jádro hřbitova pochází z roku 1620. Poslední pohřeb byl na tomto hřbitově uskutečněn v roce 1911. Na tomto židovském hřbitově je dochováno 128 náhrobků, které pocházejí od osmnáctého století do počátku dvacátého století.

Areál židovského hřbitova je protáhlého půdorysu a je ohraničen neomítanou ohradní zdí zděnou z lomového kamene, ohradní zeď je opatřena brankou. Stély (náhrobní kameny) jsou zapuštěné hluboko do terénu, převládají barokní a klasicistní stély ukončené půlobloukem. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z osmnáctého století, nejstarší čitelné náhrobky jsou z první třetiny osmnáctého století.

Zachovala se legenda, která říká, že přání nezištné a bez zlých úmyslů se vyplní tomu, kdo dá kamínek na náhrobek Benjamina, syna Jicchaka Segala z roku 1732 v horní části areálu u zdi židovského hřbitova v Rabí…
 

mapa - rabí - Židovský hřbitov
Mapa s vyznačením polohy židovského hřbitova v Rabí. Zdroj:“Mapy.cz“.

Foto: Židovský hřbitov v Rabí, autor: Spratek11, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0