Bývalá radnice města Přívoz (Oderfurt)

Budova bývalé přívozské radnice byla postavena v letech 1896 až 1897. Budova radnice byla postavena v novobarokním slohu a na jejím projektu se podílel i známý vídeňský architekt Camillo Sitte, kerý je i autorem celého tehdejšího územního plánu centra Přívozu.

Radnice Přívoz (Archív města Ostravy)
Budova bývalé přívozské radnice, dnes sídlo Archívu města Ostravy

Přívoz (nyní součást Ostravy jako část ostravského městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz) byl 2. srpna 1900 povýšen na město a také přejmenován na Oderfurt (toto jméno městu vydrželo do roku 1920). Budova bývalé přívozské radnice stojí na dnešní ulici Špálova za novogotickým kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie.

Mapa Ostravy-Přívoz, bývalá přívozská radnice, nyní budova Městského archívu.
Mapa Ostravy s vyznačením polohy bývalé přívozské radnice, nyní budova Městského archívu. Zdroj:“Mapy.cz“

Napsat komentář