Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

Rotunda sv. Kateřiny, Znojmo
Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

Rotunda svaté Kateřiny stojí v areálu znojemského hradu, a dříve plnila funkci hradní kaple. Rotunda byla postavena buď před rokem 1100 nebo v první polovině dvanáctého století. Filiálně byla kaple podřízena kostelu sv. Michala.

Původně byla rotunda zasvěcena Zvěstování Panny Marie, zřejmě při příležitosti svatby Konráda II. Znojemského s Marií Srbskou byla roku 1134 upravena a také nově zasvěcena sv. Kateřině Alexandijské. Zřejmě v této době byla rotunda opatřena nástěnnými malbami, které jsou výjimečné v evropském románském umění svým zaměřením na ideologii státu, kdy mimo jiné představují přemyslovské panovníky a pověst o založení přemyslovské dynaste. Od 13. století byla rotunda označována jako královská kaple (regia capella).

Ke změnám došlo po roce 1710 kdy byla přední část areálu znojemského hradu prodána císařem Josefem II. městu Znojmu, keré zde založilo pivovar, poté co přešel do soukromých rukou, rotunda sloužila například jako sklad, pivnice s tančírnou, košíkářská dílna.

Přemysl Oráč, rotunda sv. Kateřiny, Znojmo
Přemysl Oráč na malbě z rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě.

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě patří do správy Jihomoravského muzea ve Znojmě. Interiér rotundy je veřejnosti přístupný zpravidla od konce dubna do konce září, kapacita prohlídky je maximálně deset osob. Pro skupiny více než pěti osob jsou možné na objednábí i prohlídky v dubnu a v říjnu, ale jen v pracovních dnech. Vstupné do rotundy je 120 Kč. http://www.muzeumznojmo.cz/Expozice/Rotunda-sv.-Kate%C5%99iny

Mapa rotunda sv. Kateřiny Znojmo
Mapa části Znojma s vyznačením polohy rotundy sv. Kateřiny. Zdroj:“Mapy.cz“.

Napsat komentář