Zřícenina hradu Pravda

 
Zřícenina gotického hradu Pravda stojí na opukovém, dnes zalesněném ostrohu kopce Pravda, který má vrchol v nadmořské výšce 484 metrů. Tato oblast patří do přírodního parku Džbán a nachází se mezi vesnicemi Pnětluky (ta leží sverozápadně od hradu) a Domoušice (ta leží jihovýchodně od Pravdy) v okrese Louny, v Ústeckém kraji v severozápadních Čechách. Hrad pravda leží přibližně uprosřed trojúhelníku, jehož vrcholové body by tvořila města Řatec, Louny a Rakovník. Hrad Pravda leží přibližně 15 km severně od rakovníka, 15 km jihovýchodně od Žatce a 15 km jihozápadně od Loun.

Nejkratší přístup na hrad je asi od železniční stanice v Domoušicích, kdy po žluté značce dojdeme ke zřícenině hradu Pravda po 1,7 km. K hradu vede také zelená značka z pnětluk a z druhé strany ze Solopysk (tam je také železniční stanice) a také modrá značka z Konětop, kde je také železniční stanice.

Přesná doba založení hradu není známá, jedna z hypotéz nastiňuje, že se se stavbou hradu Pravda začalo ve třicátých letech patnáctého století a stavebníkem byl Beneš z Kolovrat a že hrad byl dostavěn do konečné podoby v šedesátých letech patnáctého století Janem z Kolovrat, synem Beneše z Kolovrat. Také se soudí, že hrad Pravda nebyl rezidenčním sídlem, ale spíše místem, které mělo poskytovat útočiště v neklidných válečných dobách.

První písemná zmínka o hradu je až z roku 1523. Už kolem roku 1533 byl hrad využíván spíše jako lovecký hrad a od roku 1593 je hrad Pravda uváděn jako pustý. Důvodem zpustnutí bylo zřejmě to, že ležel stranou frekfentovaných cest a že už nevyhovoval tehdejším šlechtickým nárokům na kvalitu bydlení. Ve druhé polovině devatenáctého století se na hradě Pravda konaly tábory lidu a hrad se stal jedním z poutních míst českého národního obrození.

 

Mapa - Hrad Pravda, okres Louny
Mapa s vyznačením polohy hradu Pravda

Foto: Zřícenina hradu Pravda, vstupní brána zevnitř, autor: Šjů, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0