Kostel sv. Václava a dominikánský klášter v Opavě

 
Kostel sv. Václava je bývalý kostel, který byl stavěn několik desítek let od konce třináctého století až do poloviny třicátých let čtrnáctého století a vysvěcen byl v roce 1336. Jeho stavba je svázána se začátkem působení řádu dominikánů v Opavě, ke kostelu přiléhal komplex dominikánského kláštera.

Kostel postavený v gotickém slohu byl v první polovině osmnáctého století barokizován. V roce 1760 byl zrušen hřbitov u kostela a v roce 1786 byl zrušen i dominikánský klášter, což znamenalo i konec využití kostela k jeho prvotnímu účelu a poslední bohoslužba zde byla konána 20. října roku 1786.
 

Kostel sv. václava v Opavě, interiér
Interiér kostela sv. Václava v Opavě

 
Budovu kostela koupila v roce 1802 vojenská správa, která v kostele zřídila skladiště. V letech 1823 až 1824 byla zbourána kostelní věž stojící před kostelem a také vedle stojící loretánská kaple. Na konci druhé světové války, v dubnu 1945 kostel vyhořel. Po letech oprav byl kostel slavnostně otevřen 8. října 2006.
Dnes se v kostele konají hudební koncerty, divadelní představení a také výstavy a výtvarné akce. Konají se zde také svatební obřady. V kostele visí znovuobjevený, velmi rozměrný obraz Zavraždění svatého Václava od vídeňského malíře Antona Pettera.
 

Zavraždění svatého Václava v kostele sv. Václava, Opava
Zavraždění svatého Václava od vídeňského malíře Antona Pettera v kostele sv. Václava v Opavě

 
Dominikánský klášter měl podobný osud jako jeho kostel Sv. Václava. Například na konci devatenáctého století, do roku 1899 zde sídlil německý učitelský ústav (v tomto roce pro něj byla dostavěna nová budova, nynější Mendelovo gymnázium. Dnes je v objektu bývalého kláštera opavský Dům umění a jsou zde pořádány výstavy a další kulturní akce.

Kostel svatého Václava a budova bývalého dominikánského kláštera stojí na ulici Pekařská, respektive mezi ulicemi Pekařská, Solná a Mnišská v severní části historického centra Opavy.