Kostel sv. Mořice v Olomouci

Olomoucký kostel sv. Mořice je pozdně gotická stavba s dvěma hranolovými asymetrickými věžemi. předchůdcem kosela byla románská rotunda z jedenáctého století. V polovině třináctého století zde byla postavena románsko-gotická stavba kostela, ke které později byly přistavěny dvě věže, na počátku patnáctého století jižní věž a v roce 1412 byla započata stavba severní věže. V roce 1540 byly dokončeny práce na trojlodí chrámu. v roce 1572 byla ke kostelu přistavěna renesanční Edelmannova hrobka. Po požáru v roce 1709 byl kostel barokizován. V roce 1745 byly dostavěny varhany mistra michaela Englera, které v současnosti patří mezi nejkvalitnější i největší v Evropě.

Kostel sv. Mořice, Olomouc
Kostel sv. Mořice v Olomouci

Kostel svatého Mořice najdeme v centru Olomouce jen asi šedesát metrů severně od Horního náměstí mezi ulicemi 8. května, Opletalova, Úzká. V kostele najdeme kopii Sousoší Olivetské hory, které pochází zřejmě ze třicátých let patnáctého století a je to jedna z nejvýznamnějších památek pozdně gotického sochařství v českých zemích. originál byl zřejmě původně umístěn u hřbitovní zdi hřbitova, který se nacházel u kostela sv. Mořice a v devatenáctém století byl přenesen k jižní straně kostela. Nyní originál najdeme v kapli svatého Jana Křtitele ve Zdíkově paláci, který je součástí expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci.

Kostel sv. Mořice, Olomouc
Kostel sv. Mořice v Olomouci

Pozdně gotická jižní věž s kamenných kvádrů se zvonicovou nástavbou je přístupná veřejnosti a slouží jako skvělá vyhlídka nejen na centrum Olomouce ale i široké okolí. Při vstupu na věž je kasička na dobrovolný příspěvek na opravy kostela a věže. V současnosti kostel sv. Mořice prochází revitalizací.

Mapa kostel sv. Mořic, Olomouc
Mapa centra Olomouce s vyznačením polohy kostela sv. Mořice. Zdroj:“Mapy.cz“

Napsat komentář