Venušiny misky

 
Venušiny misky jsou zvláštní geomorfologický útvar, skalní misky, které vznikaly v pleistocénu a holocénu působením srážkové vody, zvětráváním a a také díky kulovité odlučnosti místní žuly. Největší ze sklaních misek mají v průměru více než jeden metr.

Venušiny misky se nacházejí na Smolném vrchu, tři kilometry jižně od obce Velká Kraš na Javornicku v okrese Jeseník. Z Velké Kraše k Venušiným miskám dojdeme po zelené značce, kdy k nim na rozcestí Smolný vede odbočka ze zelené značky.
Venušiny misky jsou vyhlášeny národní přírodní památkou, toto chráněné území zaujímá vrcholovou část Smolného vrchu.
Skalisko s Venušinými miskami je upraveno jako vyhlídka a je ohrazena kovovým zábradlím. Z vyhlídky je hezký výhled na Žulovskou pahorkatinu a na část Rychlebských hor.
 

Mapa Smolný vrch a Venušiny misky
Mapa s vyznačením polohy Smolného vrchu a Venušiných misek. Zdroj:“Mapy.cz“.