Kostel sv. Alžběty a komenda Řádu německých rytířů v Opavě

 
Kostel sv. Alžběty a komenda Řádu německých rytířů (často uváděno jako kaple sv. Alžběty) stojí na Rybím trhu, respektive mezi Rybím trhem a Dvořákovými sady na východní straně historického jádra města Opavy. Kostel i komenda byly postaveny ve třináctém století v gotickém slohu.

Později kostel sv. Alžběty sloužil také jako hřbitovní kostel (hřbitovní kaple). Kostel a děkanství byly klasicistně přestavěny ve čtyřicátých letech devatenáctého století. V kostele sv. Alžběty se zachoval obraz sv. Alžběty Durynské, který je dílem malíře F. I. Leichera. Od roku 1970 je kostel sv. Alžběty využíván pravoslavnou církví.