Švédský kříž v Pudlově (Bohumín)

Mohylu s velkým dřevěným křížem nazývaným „Švédský kříž“ nebo také „Kříž na Orli“ najdeme na severním konci Pudlova, v součastnosti jedné z části města Bohumín. Kříž je přímo u hlavní silnice (ulice Ostravská), v blízkosti místa kdy z ní vybíhá ulici U Kříže.

Mohyla byla nasypána na hroby švédských vojáků, jenž zde, na poli Orli, byli pobyti císařskými vojáky v roce 1645. Švédští vojáci patřící pod velení švédského generála (a pozdějšího polního maršála) Arvida Wittenberga von Debern byli údajně překvapeni císařskými vojáky při jedné z loupežívých výprav do okolí Bohumína, kde tábořili. Tentokrát šlo o přepadení Muglínova. Mnoho švédských vojáků bylo pobito při útěku směrem k Bohumínu, zejména na pudlovském poli Orla, kde pak byli pohřbeni a na hroby byla navršena již zmíněná mohyla. Kříž s malovaným Kristem byl na mohyle údajně vztyčen později. O mohylu se měli starat nájemci okolního pole.

Švédský kříž, Pudlov, Bohumín
Švédský kříž v Pudlově (kříž na Orli)

Dnes jsou na mohyle vzrostlé stromy, které ji zakrývají. Za mohylou s křížem je plot a zahrada s rodinným domkem. U Švédského kříže je informační tabulka. Pole Orla (nebo také na Orli) bylo již několik let před uvedeným incidentem, a to v roce 1926 místem táboření protestanských vojáků, zejména z Dánska a německých zemí, pod vedením hraběte Petra Arnošta Mansfelda (Petr Ernst II. hrabě Mansfeld).

Mapa Bohumín-Pudlov - Švédský kříž
Mapa Bohumína s vyznačním polohy Švédského kříže. Zdroj:“Mapy.cz“.