Židovský hřbitov v Třešti

 
Židovský hřbitov v Třešti, v okrese Jihlava v kraji Vysočina, najdeme u jižního okraje města, asi 1,4 km od centra města, mezi rybníkem Korečník a silnicí č. 406 vedoucí do Hodic, Studnic a Telče. Hřbitov je významným dokladem existence třešťské židovské komunity

Hřbitov byl založen v druhé polovině sedmnáctého století, hřbitovní plocha je ohrazená kamennou zdí s brankami v areálu hřbitova se dochovala i márnice z poloviny devatenáctého století. Na třešťském židovském hřbitově se zachovalo okolo 1300 náhrobků (uvádí se i přesné číslo 1306), nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1705 a patří Rachel, dceři Geršona, většina náhrobků pochází z osmnáctého a devatenáctého století. Mezi náhrobky je je jich řada v barokním a klasicistním slohu s vlivem lidového umění, náhrobky jsou mnohdy zdobeny reliéfy, které symbolizují jméno, rod či zaměstnání zesnulého. Poslední pohřeb se na tomto hřbitově konal před rokem 1942.
 

Mapa - Židovský hřbitov Třešť
Mapa s vyznačením polohy židovského hřbitova v Třešti. Zdroj:“Mapy.cz“.

Foto: Židovský hřbitov v Třešti, autor: Frettie, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 3.0