Přírodní rezervace Štěpán

T3
 

Přírodní rezervace Štěpán leží na katastru Děhylova (okres Opava) a Martinova (součást Ostravy). Tato přírodní rezervace je komplexem rybníka Štěpán a sousedních mokřadů s tůněmi v nivě řeky Opavy a zbytků lužních lesů.

Najdeme tady několikn vzácných nebo ohrožených druhů rostlin (napřiklad kotvice plovoucí) a živočichů (bukáček malý, vodouš rudonohý, chrostík). Žije zde více než sto padesát druhů ptáků a mnoho druhů vážek, obojživelníků a také čtyři druhy plazů.

Přírodní rezervace Štěpán leží na pravém břehu Opavy. Vede kolem ní cyklostezka z Děhylova do Martinova. Dojdeme tady i po modré turistické značce z Hlučína, kolem hlučínské štěrkovny a železniční stanice v Děhylově. Přírodní rezervací Štěpán také prochází železniční trať z Ostravy-Svinova do Opavy, a to v úseku Ostrava-Třebovice-Děhylov.

GPS: 49°51’58.490″N, 18°11’44.260″E
 
T3
 
T3
 

Napsat komentář