Muzeum meteoritů ve Stonařově

 
Stonařovské muzeum meteoritů můžete navštívit v budově Úřadu městyse Stonařova v centru Stonařova. Stonařov najdeme v okrese Jihlava, v kraji Vysočina, mezi městy Třešť a Brtnice, 13 km jižně od centra Jihlavy a 15 km severovýchodně od Telče.

Muzeum meteoritů je umístěno v někdejší zasedací místnosti úřadu, součástí sbírek jsou informace a dokumenty k pádu meteoritů, ke kterému došlo v 22. května 1808, kdy na Stonařov a okolí spadl meteorický roj, který tvořilo až tři sta meteoritů různých velikostí (největší kus vážil přs šest kilo a je umístěn v Přírodovědném muzeu ve Vídni). Součástí sbírky jsou úlomky stonařovských meteoritů a kopie nejvtších kusů meteoritů, křestní list planetky Stonařov – 61208 a také panely s informacemi o dějinách městyse, archeologické nálezy z okolí obce a předměty z historie městyse. Muzeum je otevřeno v úřední době úřadu městýse (pondělí, středa od 7 do 17). Vstup je zdarma. Součástí muzea je i památník pádu meteoritů ve Stonařově, který je umístěn za nákupním střediskem.
 

Mapa Stonařov - Muzeum meteoritů
Mapa s vyznačením polohy muzea meteoritů ve Stonařove. Zdroj:“Mapy.cz“.

Foto: Největší ze stonařovských meteoritů umístěný ve sbírkách Přírodovědného muzea ve Vídni, autor: Přírodovědné muzeum ve Vídni, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0