Křížová cesta na Uhlířský vrch v Bruntále

Křížovou cestu na Uhlířském vrchu najdeme na přístupové cestě ke kostelu Panny Marie Pomocné, která je lemovaná stromy staré lipové aleje. Křížovou cestu tvoří čtrnáct zastavení zhotovených roku 2001 bruntálským uměleckým řezbářem Františkem Nedomlelem. Podstavce jednotlivých zastavení křížové cesty jsou vyrobeny z různých druhů hornin z okolí. Dřevěné plastiky křížové cesty znázorňují výjevy z Kristovy cesty na Golgotu z různých druhů dřev, které se vyskytují v Nízkém Jeseníku.

Křížová cesta, Uhlířský vrch, Bruntál
Zastavení na křížové cestě na Uhlířský vrch

Původní křížová cesta na Uhlířském vrchu byla postavena podél horní části promenádní cesty v roce 1916. tuto původní křížovou cestu tvořilo čtrnáct stojanů s obrazy, které namaloval malíř Franz Templer podle předloh mnichovského malíře Gebhardta Fugela. Po druhé světové válce byla torza jednotlivých zastavení křížové cesty odstraněna.

Alej na uhlířském vrchu v Bruntále
Alej na Uhlířský vrch

Uhlířský vrch najdeme asi tři kilometry jihozápadně od centra Bruntálu. Vrchol Uhlířského vrchu je ve výšce 672 metrů nad mořem. Na Uhlířský vrch se z Bruntálu dostaneme po zelené turistické značce. Z druhé strany Uhlířského vrchu se k aleji s křížovou cestou dostaneme po zelené turistické značce z Moravskoslezského Kočova, přes přírodní památku Uhlířský vrch, kolem poutního kostela Panny Marie Pomocné.

Mapa bruntálu - Křížová cesta na Uhlířském vrchu
Mapa Bruntálu s vyznačením křížové cesty na Uhlířském vrchu. Zdroj mapy:“Mapy.cz“

Foto 1: Zastavení křížové cesty na Uhlířském vrchu v Bruntále. Autor: PZ
Foto 2: Alej na Uhlířském vrchu s křížovou cestou. Autor: Palickap, Zdroj: commons.wikimedia.org, Licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International