Kaple svatého Floriána a Šebestiána v Bzenci

 
Kaple svatého Floriána a Šebestiána v Bzenci stojí nad centrem města, na kopci Starý hrad a je nepřehlédnutelnou dominantou města Bzenec, které leží v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Kaple stojí na místě, kde již v polovině třináctého století stál královský hrad, jehož zakladatelkou byla zřejmě Konstancie Uherská, vdovou po Přemyslu Otakaru I. V roce 1431 je však Bzenecký hrad už označován jako pustý a roku 1491 již jako ruiny. Zbytky hradu byly použity jako stavební materiál na stavby v Bzenci.

V roce 1703 byla na místě, kde dříve stával gotický hrad postavena barokní kaple, která však díky své poloze byla často ničena vichřicemi a zejména blesky. Právě blesk zapálil střechu kaple v roce 1915 a k obnově střechy kaple došlo až v roce 1924. Pohromou pro kapli byl však 18. duben 1945, kdy byla kaple podminována ustupujícími německými vojsky a poté byla vyhozena do vzduchu. Od té doby stály na místě kaple jen zbytky zdiva.
 
 
V roce 2017 byla kaple postavena znova v duchu původní barokní kaple z roku 1703 (věž je o metr vyšší, aby byl lepší výhled jihovýchodním směrem). Obnovena byla také socha svatého Floriána, nacházející se na jihovýchodní straně kaple. Věž kaple slouží jako rozhledna a je přístupná od května do října, a to od pátku do neděle. Vstup na věž je zdarma. Do kaple je možné nahlédnout z ochozu. Kaple bývá otevřena během Dne otevřených sklepů, Bzenecké pouti a Bzeneckého vinobraní.

 

Mapa - Kaple svatého Floriána a Šebestiána v Bzenci
Mapa s vyznačením polohy Kaple svatého Floriána a Šebestiána v Bzenci. Zdroj:“Mapy.cz“.