Blatenský vodní příkop

 
Blatenský vodní příkop, nebo také jen Blatenský příkop, německy Erbwassergraben (Dědičný vodní příkop), je umělý vodní kanál v prostoru mezi městy Boží Dar a Horní Blatná v Krušných horách, v okrese karlovy Vary v Karlovarském kraji.

Blatenský vodní příkop je skoro třináct kilometrů dlouhý a vede ze severního okraje Božídarského rašeliniště přes Myslivny, Ryžovnu, Bludnou a severní úbočí Blatenského vrchu až do města Horní Blatná, tam je voda svedena potrubím do Blatenského potoka.
Koryto Blatenského vodního příkopu bylo zpevněno kameny, břehy měly násypy o výšce jeden metr.

Kanál je veden mírným klesáním jeden metr na sto metrů, celkové převýšení činí třicet dva metrů. Původní šířka kanálu byla ke dvěma metrů, po novodobé rekonstrukci je šířka kanálu na většině jeho délky jen okolo jednoho metru. Kolem velké části Blatenského vodního příkopu vede 11,5 km dlouhá naučná stezka Blatenský příkop.

Blatenský vodní příkop byl zbudován pro přívod vody do v hornoblatenském cínového revíru a jeho vybudování se zasloužilo o rozvoj důlní činnosti v této oblasti. Blatenský vodní příkop byl vybudován mezi lety 1540 až 1544 a stavitelem byl Stephan Lenka. Tento vodní kanál byl udržován až do roku 1945, poté byl zanechán bez údržby, chátral a byl z velké části zničen. V letech 1995 až 2001 došlo k celkové rekonstrukci Blatenského vodního příkopu.
 
 
Foto: Blatenský vodní příkop poblíž Božího Daru, autor: Zorka Sojka, zdroj: wikimedia.commons.com, licence: CC BY-SA 4.0